Syyskokous to 29.10.

19.10.2020

OAJ Hyvinkään opettajien paikallisyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 29.10.2020 klo 17.30. Paikkana on Teams.

Tervetuloa OAJ Hyvinkään opettajien paikallisyhdistys ry:n syyskokoukseen to 29.10.2020. Vallitsevan koronatilanteen ja hallituksen tarkentamien kokoontumissuositusten takia kokous toteutetaan Teams-etäyhteyden avulla.


Aikataulu:
klo 17.30 pääluottamusmies Kirsi Contursi kertoo ajankohtaisista asioistaklo 18.15 syyskokous
Kokouksessa päätetään mm. toimintasuunnitelmasta, talousarviosta sekä valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle tulevalle 2-vuotiskaudelle. Lisäksi valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuosille 2021 - 2022.
Ilmoittautuminen kokoukseen yhdistyksen kotisivujen kautta osoitteessa www.oajhyvinkaa.fi.
Ilmoittautuneille lähetetään kokouksen linkki 27.10.

Esityslista
I K o k o u k s e n j ä r j e s t ä y t y m i n e n
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

OAJ Hyvinkää syyskokous kokouskutsu ja esityslista/2020

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

II V a r s i n a i s e t k o k o u s a s i a t
5. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
6. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi
7. Määrätään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa seuraavaksi
kalenterivuodeksi
8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
9. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja näiden henkilökohtaiset
varajäsenet kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi
11. Valitaan edustajat ja varaedustajat 1 §:n 3 momentissa mainittujen yhdistysten
kokouksiin
12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan
seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa
13. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 16 §:n määräysten
rajoissa
Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään kymmenen (10)
päivää ennen kokousta työpaikkojen ilmoitustauluille asetetuilla ilmoituksilla. Kutsu
ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla, mutta vähintään
viisi (5) päivää ennen kokousta. Yhteysopettajat voivat tiedottaa toimipaikkansa
jäsenistöä myös sähköpostitse.

14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15. Kokouksen päättäminen

Ilmoittautuminen

02.05.2021Kuntavaalitapahtuma
18.03.2021OAJ Hyvinkään kevätkokous ti 30.3. klo 17.30
07.03.2021Kokousraportti 2/2021
10.02.2021Kokousraportti 1/2021
20.12.2020Kokousraportti 9/2020
06.11.2020Kokousraportti 8/2020
19.10.2020Syyskokous to 29.10.
27.09.2020Kokousraportti 7/2020
11.09.2020Kokousraportti 6/2020
30.08.2020Kutsu kevätkokoukseen

Siirry arkistoon »