Ohjeita yhteyshenkilöille:

Muistattehan ilmoittaa yhdistykselle yhteyshenkilöiden muutoksista, samoin kuin yhteystietojen muutoksista. Isoimmilla toimipaikoilla olisi hyvä olla useampi yhteyshenkilö.

yhteyshenkilön tietojen ilmoittaminen

Kun yhteyshenkilön tiedot muuttuvat tai toimipaikan yhteyshenkilö vaihtuu tms., ilmoita muuttuneet tiedot yhdistyksen sähköpostiin oajhyvinkaa(at)gmail.com.

Viestin aiheeksi Yhteyshenkilön tiedot.

Viestissä tulee olla seuraavat asiat:

  • Toimipaikan nimi
  • Uuden yhteyshenkilön nimi
  • Uuden yhteyshenkilön sähköpostiosoite
  • Mahdollisen poistuvan yhteyshenkilön nimi.

Yhteyshenkilöiden tehtävät

  • Tiedottaa yhdistyksen toiminnasta toimipaikoillaan joko ilmoitustaululla tai välittämällä tietoa sähköisesti. (Tiedotteet, mainokset, kokouskutsut)
  • Kannustaa ja neuvoo toimipaikkansa uusia henkilöitä yhdistyksen jäseneksi.
  • Osallistuu mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen yhteyshenkilöille kohdistamaan koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin.
  • Tiedottaa yhdistyksen tapahtumista sekä kerää ja toimittaa eteenpäin osallistujalistoja sekä -maksuja.
  • Huolehtia toimipaikkansa virkistysraha-anomuksen tekemisestä.
  • Muistaa toimipaikkansa 50- tai 60-vuotta täyttäviä.

Ohjeet merkkipäivien muistamisesta

Yhdistys muistaa 50- ja 60-vuotta täyttäviä jäseniään. Tarkemmat toimintaohjeet on lähetetty yhteyshenkilöille sähköpostitse. Mikäli et ole ohjeita saanut, ota yhteys jäsensihteeriin (jasensihteeri(at)oajhyvinkaa.fi). Jäsensihteerinä toimii Kalle Häkkänen.

Ohjeet virkistysrahan anomiseksi

Ennen kuin anot virkistysrahaa, lue nämä ohjeet huolellisesti ja toimi ohjeiden mukaisesti. Näin vältyt anomuksenne korjaamiselta, ja anomuksenne saadaan hyväksytyksi ja maksuun mahdollisimman nopeasti.

Virkistysrahaa on anottavissa toimipaikoittain 20 euroa/OAJ Hyvinkään jäsen/kalenterivuosi. Virkistysraha on tarkoitettu toimipaikkanne jäsenten yhteiseen virkistäytymiseen. Hakemukset tulee toimittaa jäsensihteeri Kalle Häkkäselle (jasensihteeri@oajhyvinkaa.fi) .

Kunkin kalenterivuoden virkistysraha-anomuksen on oltava jäsensihteerillä viimeistään marraskuun lopussa.

Virkistysraha maksetaan toimipaikkaanne vain niille henkilöille, jotka ovat OAJ Hyvinkään jäseniä ja ovat merkinneet OAJ:n jäsensivuille toimipaikkansa oikein. Toimipaikkatiedot ovat väärin varsinkin monella jäsenellä, jotka ovat jossakin vaiheessa vaihtaneet toimipaikkaa, mutta ovat unohtaneet käydä päivittämässä toimipaikkatietonsa OAJ:n jäsensivuilla.

Virkistysraha-anomusta tehdessäsi, suorita siis seuraavat toimet:

1) Kysy toimipaikkanne työntekijöiltä, ketkä heistä ovat OAJ Hyvinkään jäseniä. Vain OAJ Hyvinkään jäsenet ovat oikeutettuja virkistysrahaan.

2) Pyydä kaikkia OAJ Hyvinkään jäseniä tarkistamaan, että he ovat merkinneet toimipaikkatietonsa OAJ:n jäsensivuille oikein. Ajantasaiset toimipaikkatiedot ovat edellytys virkistysrahan saamiselle. Ohjeet toimipaikkatietojen tarkistamiseen ja korjaamiseen löydät täältä. Tulosta linkin ohjeet myös toimipaikkanne OAJ Hyvinkään ilmoitustaululle.

3) Kun toimipaikkatiedot ovat kaikilla varmasti kunnossa, tee edellä mainituista jäsenistä itsellesi numeroitu ja aakkosjärjestyksessä oleva lista. Pidä kyseinen lista tallessa itselläsi ja päivitä tiedot aina, kun toimipaikastanne lähtee tai sinne tulee joku OAJ Hyvinkään jäsen. Näin voit kätevästi käyttää listaa joka kerta virkistysrahaa anoessasi, eikä sinun tarvitse selvittää toimipaikkanne OAJ Hyvinkään jäseniä joka vuosi uudestaan.

4) Lähetä edellä mainittu (numeroitu ja aakkosjärjestyksessä oleva) jäsenlistaus jäsensihteerille, ja liitä mukaan toimipaikkanne nimi ja tili, jolle virkistysrahat maksetaan. Tilinumeron on oltava IBAN-muodossa.

Huom! Kukin OAJ Hyvinkään jäsen on oikeutettu virkistysrahaan vain kerran kalenterivuoden aikana. Toimipaikan vaihtaminen kaupungin sisällä ei oikeuta virkistysrahan saamiseen uudestaan saman kalenterivuoden aikana.