Kokousraportti 6/2020

11.09.2020

OAJ Hyvinkään hallitus piti etäkokouksen ke 26.8.2020.

Edunvalvonta

Muistathan tarkistaa huolella operekkarisi elokuussa, erityisesti oman hinnoittelutunnuksesi ja vuosisidonnaiset lisät. Muista myös tarkistaa aina palkkakuittisi. Tämän lukuvuoden palkkojen täsmäytyksissä voi olla viivettä, koska palkanlaskennassa on henkilöstövajausta.

Härkävehmaan koulun lakkautus siirtyy yhdellä vuodella eteenpäin, koska Tapainlinnan koulun remontissa on tullut viivytys.

Työnantaja on pyytänyt osaamistietojen päivittämistä Heleneen. Opetus- ja kasvatushenkilöstön osalta riittävät omat koulutustiedot, jotka Heleneen on rekrytoinnin yhteydessä jo kirjattu.


OVTES yleiskorotus 1.8.2020
Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.8.2020 lukien yleiskorotuksella.
Korotuksen suuruus on OVTES osioissa B (yleissivistävä koulu) 0,87 prosenttia ja osiossa F (vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus) 1,24 prosenttia. Osiossa C (ammatillinen koulutus) korotuksen suuruus on 0,95 prosenttia.
Yleisen osan A 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan vastaavalla prosentilla.
Osio B 19 § Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtaisen lisätehtävän palkkiota korotetaan yleiskorotuksella kuten myös Osio B liite 1 23 §:n ja taide- ja taitoaineiden lisiä.
Edellä mainittujen korotusten lisäksi viranhaltijan hinnoittelutunnuksen 4 03 04 03 0 ja vastaavan tuntiopettajan 4 03 07 056 eli ylemmän korkeakoulun suorittaneen luokanopettajan peruspalkkaan tehdään 0,545 prosentin mukainen tasokorotus 1.8.2020 lukien.


KVTES yleiskorotus 1.8.2020
Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.8.2020 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 26 euroa tai kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia.
Euromääräisen ja prosentuaalisen korotuksen taitepiste 2 131,15 eurossa, joten varhaiskasvatuksen opettajille, erityisopettajille ja päiväkodin johtajille korotus maksetaan prosentuaalisena.
Yleiskorotuksella korotetaan myös palkkahinnoittelukohtien peruspalkkoja sekä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia.


KVTES yleistyöajan lyheneminen
Kilpailukykysopimuksen yhteydessä sovittu työajan pidennys poistuu ja yleistyöajan säännöllinen työaika palautetaan 38 tuntiin 15 minuuttiin maanantaina 31.8.2020 alkaen tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien.
Viikkotyöajan lyheneminen tulee ottaa huomioon säännöllisen viikkotyöajan pituuden lisäksi ennalta tiedossa olevan poissaolopäivän pituudessa sekä viikoittaisessa ylityörajassa.
Sellaisella viikolla tai tasoittumisjaksolla, jolla on ennalta tiedetty poissaolo, kuten esimerkiksi vuosiloma tai muu työvapaa, säännöllinen työaika lyhenee jokaista poissaolopäivää kohden 7 tuntia 39 minuuttia. Tämä pitää ottaa huomioon jo työvuoroluetteloa suunniteltaessa.


Virkistys

OAJ Hyvinkää ja OAJ Uusimaa pyrkivät koronatilanteesta huolimatta järjestämään jäsenilleen virkistystä ja muistamaan toimipaikkoja erilaisin tavoin. Seuraathan siis sähköpostiasi.

Jäsenedut

Kannattaa olla OAJ:n jäsen! Saat esimerkiksi työsuhteeseesi liittyvissä pulmatilanteissa lakimiespalveluja ja luottamusmiesneuvontaa. Jäsenille kuuluu myös monia muita jäsenetuja. Ne kaikki löydät osoitteesta www.oajhyvinkaa.fi .

Pysy ajantasalla yhdistysasioissa ja laita viestiä tarvittaessa:
www.oajhyvinkaa.fi
facebook: OAJ Hyvinkää
sähköposti: oajhyvinkaa(at)gmail.com
puheenjohtaja: 044­9704827, laura.lahteenmaki(at)edu.hyvinkaa.fi

02.05.2021Kuntavaalitapahtuma
18.03.2021OAJ Hyvinkään kevätkokous ti 30.3. klo 17.30
07.03.2021Kokousraportti 2/2021
10.02.2021Kokousraportti 1/2021
20.12.2020Kokousraportti 9/2020
06.11.2020Kokousraportti 8/2020
19.10.2020Syyskokous to 29.10.
27.09.2020Kokousraportti 7/2020
11.09.2020Kokousraportti 6/2020
30.08.2020Kutsu kevätkokoukseen

Siirry arkistoon »