Opettajien vetoomus hyvinkääläisten lasten ja nuorten puolesta!

17.04.2020

Hyvinkään kaupunginhallitus on 6.4.2020 pitämässään kokouksessa päättänyt yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä. Työnantajan neuvotteluesityksessä mainitaan harkinnassa olevan enintään 150 työntekijän/viranhaltijan palvelussuhteen irtisanominen koskien kaikkia toimialoja. Harkittavat toimenpiteet voivat myös johtaa lomauttamiseen, osa-aikaistamiseen tai olennaisten työehtojen muuttumiseen irtisanomisen vaihtoehtona. Nämä toimenpiteet voivat kohdistua koko henkilöstöön.

OAJ:n Hyvinkään opettajien paikallisyhdistys vastustaa opetukseen kohdistuvia leikkauksia. Lomauttamiset johtaisivat päiväkotilasten ja oppilaiden oikeuksia turvaavien lakien ja säädösten rikkomuksiin, laittomiin tilanteisiin. Laki velvoittaa turvaamaan oppilaille joka päivä turvallisen opiskeluympäristön ja opetussuunnitelman mukaisen opetuksen. Mikäli opettajat lomautetaan, kouluista muodostuu isojen ryhmien säilytyspaikkoja.

Opetettavien tuntien vähentäminen heikentää huomattavasti enemmän tukea tarvitsevien oppilaiden selviytymistä, mutta myös mahdollisuutta kehittää lahjakkaiden opinpolkua monipuoliseksi.

Tällä hetkellä päiväkodeissa ja kouluissa eletään koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilassa. Etäopiskeluaika on haastavaa monelle perheelle, niin aikuisille kuin myös lapsille ja nuorille. Tuen tarve ei katoa tänä aikana, vaan kasvaa entisestään. Laadukasta opetusta kaikille, erityisopetusta, pieniä ryhmiä oppimisen turvaamiseksi ja tukiopetusta on oltava tarjolla aina, mutta erityisesti poikkeustilan jälkeen. Niitä ei voida toteuttaa tarvittavia määriä, jos opetushenkilöstöä vähennetään, opetusryhmiä kasvatetaan ja opetettavien tuntien määrää (tuntikehystä) leikataan.

Hyvinkään kaupunki haluaa säilyttää vetovoimansa ja turvata palvelut. Me hyvinkääläiset opettajat vetoamme teihin päättäjiin: lasten ja nuorten koulutuksen tulevaisuutta ei saa vaarantaa. Hyvin toimivat varhaiskasvatuspalvelut ja koulut, terveet tilat ja työssään motivoituneet, hyvinvoivat opettajat, jos mitkä ovat vetovoimatekijöitä kaupungille.

Pyydämme: tehkää päätöksiä, joiden hintaa eivät kaupunkimme lapset ja nuoret joudu maksamaan.

Hyvinkäällä 9.4.2020

OAJ:n Hyvinkään opettajien paikallisyhdistys

Laura Lähteenmäki, pj.

Sari Sirniö, vpj.

Kalle Häkkänen vpj.

29.04.2020Kokousraportti 4/2020
17.04.2020Opettajien vetoomus hyvinkääläisten lasten ja nuorten puolesta!
25.03.2020Kokousraportti 3/2020
01.03.2020SIIRRETTY MYÖHEMMIN JÄRJESTETTÄVÄKSI: Kutsu OAJ:n Hyvinkään opettajien paikallisyhdistyksen kevätkokoukseen
29.02.2020Näin seuraat sopimusneuvottelujen etenemistä
29.02.2020Omien tietojen päivittäminen
29.02.2020Kokousraportti 2/2020
14.02.2020Pääluottamusmiehen viesti jäsenille 7.2.2020: Sopimusneuvottelut ja omat yhteystiedot
01.02.2020Kokousraportti 1/2020
01.02.2020Kokousraportti 1/2020

Siirry arkistoon »